ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Cypri Cola Company Ltd olarak Kalite, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Gıda Güvenliği Yönetimi için entegre edilmiş politikamız Direktörümüz tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Biz ‘‘Cypri Cola Fabrikası ’’ olarak, uygulamalarımızda Coca-Cola Yönetim Sistemleri Politikasını esas alırız. Bu çerçevede Coca-Cola şirketi’nin belirlemiş olduğu tüm standartları kalite, enerji yönetimi, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı güvenliği, çevre ve gıda güvenliği ile ilgili yönetim sistemleriyle birlikte, K.K.T.C nin her türlü yasal gerekliliklere uymayı ve tüketici beklentilerinin de ötesine geçmek için sürekli çaba göstereceğimizi taahhüt ederiz.

Temel amaçlarımızın başında, müşteri memnuniyetini eksiksiz sağlamak, onlara en yüksek kalitede içecekler sunmak, kalite standartlarının korunması ve yükseltilmesi, buna bağlı olarak müşterilerimize daha iyi hizmet/ürün vermek adına, yapılan yatırımlarımızın müşteri ihtiyaç ve beklentileri yönünde gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bunun için hepimiz, içinde yer aldığımız zincirin her halkasında değer yaratarak şirket hedeflerine ulaşmak için çalışırız.

Hammaddenin fabrikaya girişinden ürünün sevkine kadar geçen tüm aşamalarda, gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri belirler, kayıtlarını tutar ve kontrol altına alırız. Bu koşulları aldığımız, Yönetim Sistemleri eğitimleriyle sağlıyoruz. Böylece, tüketicilerimize insan sağlığını tehdit etmeyecek ürünler sunarız. Tüm ürün, proses ve faaliyetlerimizde verimliliği arttırır, uygun miktarda enerji tüketir, bunların çevresel etkilerini izleyerek en aza indirir, çevreyi koruyarak ve kirlenmesini önleyerek ona değer katarız. Bu konulardaki uygulamalarımıza taşeron ve ziyaretçilerimizi de dahil eder, bilinçlendirir ve katılımını sağlarız. Tüm deneyimlerimizi ve birikimlerimizi toplumun diğer kesimleriyle de paylaşırız. Güvenli, sağlıklı bir iş ortamı ve yaşanabilir bir çevre için faaliyetlerimize bağlı risklerimizi analiz eder, gerekli önlemleri alarak, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutarız. Çevresel riskler, iş kazaları, yaralanmalar, işten kaynaklı rahatsızlıklar, sağlık bozulmaları ve hastalıklar ile ilgili kayıpları onleyecek veya en aza indirecek şekilde programlar oluşturur, bu programları ve sonuçları izleyerek, çevre ve iş sağlığı/güvenliği, enerji, müşteri memnuniyeti ve kalite performansını sürekli iyileştirmeye çalışırız. Filo yönetimine ait tüm uygulamalarımızda da çevre sağlığı ve iş sağlığı/güvenliği ve gıda güvenliği mevzuatını, standartlarını, şirket gerekliliklerini ve prensiplerini ön planda tutar, faaliyetlerimizi bunlara uygun olacak şekilde ve aynı kararlılıkla uygularız.
Kalite, servis ve liderlikte kendimizi sürekli gelişime adarız. Bunun için de temel performans göstergelerimizi sürekli izler ve proses yaklaşımını esas alırız.Copyright © 2012 Cypri-Cola Co. Ltd. All Rights Reserved.